Jak zostać Audytorem Energetycznym?

Jak zostać Audytorem Energetycznym?

Chcesz się dowiedzieć jak zostać Audytorem Energetycznym i czym jest audyt energetyczny? To zapraszamy do przeczytania artykułu poniżej.
Audyt energetyczny to proces oceny zużycia energii w budynku lub instalacji. Jego celem jest określenie możliwości poprawy efektywności energetycznej, a tym samym zmniejszenia kosztów energii i emisji zanieczyszczeń.

Kto może zostać Audytorem Energetycznym?

Audytor energetyczny to osoba, która posiada odpowiednie uprawnienia. Uprawnienia te można uzyskać na trzy sposoby:

  • Ukończenie studiów wyższych na kierunkach: architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka lub pokrewnych, oraz posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej.

  • Ukończenie odpowiednich studiów podyplomowych w zakresie oceny energetycznej budynków.

  • Ukończenie kursu o kierunku Audytor energetyczny

Czym jest audyt energetyczny?

Audyt energetyczny to proces oceny zużycia energii w budynku lub instalacji. Jego celem jest określenie możliwości poprawy efektywności energetycznej, a tym samym zmniejszenia kosztów energii i emisji zanieczyszczeń.

Audyt energetyczny składa się z następujących etapów:

  • Zebranie danych – na tym etapie audytor zbiera informacje o budynku lub instalacji, takie jak: powierzchnia użytkowa, rodzaj materiałów budowlanych, systemy ogrzewania i wentylacji, zużycie energii w poszczególnych okresach.

  • Analiza danych – na tym etapie audytor analizuje zebrane dane, aby określić aktualny poziom efektywności energetycznej budynku lub instalacji.

  • Opinie i zalecenia – na tym etapie audytor przedstawia opinię o stanie energetycznym budynku lub instalacji oraz zalecenia dotyczące poprawy efektywności energetycznej.

Audyt energetyczny do Programu Czyste Powietrze

Audyt energetyczny w Programie Czyste Powietrze jest niezbędnym etapem w poprawie efektywności energetycznej budynków. Polega na dokładnym badaniu i ocenie zużycia energii w celu identyfikacji możliwych poprawek. Audytor energetyczny analizuje budynek, systemy grzewcze i chłodnicze oraz izolację termiczną. Na podstawie zebranych danych przygotowuje zalecenia dotyczące oszczędności energii i kosztów, które mogą być realizowane w ramach Programu Czyste Powietrze. Właściciel budynku może następnie ubiegać się o dofinansowanie na podstawie tych zaleceń.