Jak zdobyc uprawnienia do wykonywania swiadectw energetycznych?

Jak zdobyć uprawnienia do wykonywania świadectw energetycznych?

U nas dowiesz się jaka szkoła uprawnia do wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej.
Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku jest dokumentem, który określa zużycie energii w budynku oraz jego wpływ na środowisko. Jest ono wymagane w przypadku sprzedaży, najmu lub zbycia budynku, a także w przypadku oddania budynku do użytkowania.

Uprawnienia do wykonywania świadectw energetycznych

Świadectwo charakterystyki energetycznej może wystawić wyłącznie osoba, która posiada odpowiednie uprawnienia. Uprawnienia te można uzyskać na dwa sposoby:

  • Ukończenie studiów wyższych na kierunkach: architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka lub pokrewnych, oraz posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej.

  • Ukończenie odpowiednich studiów podyplomowych w zakresie oceny energetycznej budynków.

Studia podyplomowe w zakresie oceny energetycznej budynków

W Polsce istnieje wiele uczelni, które oferują studia podyplomowe w zakresie oceny energetycznej budynków. Studia te są przeznaczone dla osób, które chcą zdobyć uprawnienia do wykonywania świadectw energetycznych.

Wybór szkoły dla audytora energetycznego wykonującego świadectwa energetyczne

Przy wyborze szkoły oferującej studia podyplomowe w zakresie oceny energetycznej budynków należy wziąć pod uwagę następujące czynniki:

  • Reputacja szkoły – należy sprawdzić, czy szkoła posiada dobrą reputację i oferuje wysokiej jakości kształcenie.

  • Program studiów – należy sprawdzić, czy program studiów obejmuje wszystkie niezbędne zagadnienia z zakresu oceny energetycznej budynków.

  • Cena studiów – koszty studiów podyplomowych wahają się od kilku do kilkunastu tysięcy złotych.

Podsumowanie

Aby zdobyć uprawnienia do wykonywania świadectw energetycznych, należy ukończyć studia wyższych lub studia podyplomowe w zakresie oceny energetycznej budynków.

Studia podyplomowe w zakresie oceny energetycznej budynków są prowadzone przez wiele uczelni w Polsce. Przy wyborze szkoły należy wziąć pod uwagę reputację szkoły, program studiów i koszty studiów.

Dodatkowe informacje

Aby otrzymać uprawnienia do wykonywania świadectw energetycznych, należy złożyć wniosek do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Do wniosku należy dołączyć:

  • Wypis z rejestru działalności gospodarczej lub oświadczenie o braku działalności gospodarczej.

  • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych w zakresie oceny energetycznej budynków.

  • Oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w ustawie.

  • Opłatę skarbową za wpis do Rejestru Uprawnionych.

Opłata skarbowa za wpis do Rejestru Uprawnionych wynosi 100 zł.

Wpis do Rejestru Uprawnionych

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa dokonuje wpisu do Rejestru Uprawnionych w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Osoby, które uzyskały wpis do Rejestru Uprawnionych, mogą wystawiać świadectwa charakterystyki energetycznej budynków.