Kto może wykonywać świadectwo energetyczne?​

Kto może wykonywać świadectwo energetyczne?

Świadectwo charakterystyki energetycznej może wystawić wyłącznie osoba, która posiada odpowiednie uprawnienia. Uprawnienia te można uzyskać na dwa sposoby:

 • Ukończenie studiów wyższych na kierunkach: architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka lub pokrewnych, oraz posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej.

 • Ukończenie odpowiednich studiów podyplomowych w zakresie oceny energetycznej budynków.

Jaka szkoła uprawnia do wykonywania świadectw energetycznych?

Obecnie w Polsce istnieje wiele szkół, które oferują studia podyplomowe w zakresie oceny energetycznej budynków. Studia te są skierowane do osób, które chcą zdobyć uprawnienia do wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej.

Wpis do Rejestru Uprawnionych

Osoby, które uzyskały uprawnienia do wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej, muszą wpisać się do Rejestru Uprawnionych. Rejestr ten jest prowadzony przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.

Wykaz osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa prowadzi również wykaz osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. Wykaz ten jest dostępny na stronie internetowej ministerstwa.

Rejestr Uprawnionych

Rejestr Uprawnionych to zbiór danych o osobach, które posiadają uprawnienia do wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej. Rejestr ten jest prowadzony przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.

System Rejestrów

System Rejestrów to system informatyczny, w którym są gromadzone dane o osobach uprawnionych do wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej, a także o budynkach, dla których zostały wystawione świadectwa.

Procedura uzyskania uprawnień do wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej

Procedura uzyskania uprawnień do wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej składa się z następujących kroków:

 1. Ukończenie studiów wyższych lub studiów podyplomowych w zakresie oceny energetycznej budynków.

 2. Złożenie wniosku o wpis do Rejestru Uprawnionych.

 3. Złożenie oświadczenia o spełnieniu wymagań określonych w ustawie.

 4. Opłacenie opłaty skarbowej za wpis do Rejestru Uprawnionych.

Jak zostać osobą uprawnioną do wykonywania świadectw energetycznych?

 • Opłata skarbowa za wpis do Rejestru Uprawnionych wynosi 100 zł.

 • Wniosek o wpis do Rejestru Uprawnionych można złożyć na formularzu udostępnionym na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

 • Oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w ustawie można złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej.

 • Po złożeniu wniosku i opłaty skarbowej, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa dokonuje wpisu do Rejestru Uprawnionych.

 • Osoby, które uzyskały wpis do Rejestru Uprawnionych, mogą wystawiać świadectwa charakterystyki energetycznej budynków.

 

Podsumowanie

Aby zdobyć uprawnienia do wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej, należy spełnić następujące warunki:

 • Ukończyć studia wyższych lub studia podyplomowe w zakresie oceny energetycznej budynków.

 • Złożyć wniosek o wpis do Rejestru Uprawnionych.

 • Złożyć oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w ustawie.

 • Opłacić opłatę skarbową za wpis do Rejestru Uprawnionych.

Osoby, które uzyskały wpis do Rejestru Uprawnionych, mogą wystawiać świadectwa charakterystyki energetycznej budynków.